Anbefalte norske bøker


Levende Vann

Av Broder Yun redigert av Paul Hattaway

Guds ild brenner sterkt i Kina for tiden, og ut av denne ilden kommer friske vindpust fra Gud. Denne boken er til ettertanke og fornyelse for oss i vesten.

Fra baksiden av boken: Kinesiske kristne er vant til tøff forfølgelse, og derfor har de ofte et annet perspektiv enn vestlige forkynnere. Den forfriskende måten Yun bruker skriften på kan føre mange lesere inn i en dypere vandring med Jesus. Hans forkynnelse om hva det vil si å være en disippel gir dem et annet syn på deres arbeid for Guds rike.

Kan kjøpes hos Bokkilden.no


Tilbake til Jerusalem

Tilbake til Jerusalem

Av Broder Yun, Peter Xu Yongze. Redigert av Paul Hattaway

Lever man uforbeholdent og uredd for Guds rike, får man oppleve spesielle ting med Gud. Denne livshistorien er et levende eksempel på det.

Fra baksiden av boken: Her forteller brødrene Yun, Peter Xu Yongze og Enoch Wang om bakgrunnen og dagens situasjon (2003) for bevegelsen "Tilbake til Jerusalem". Dette er tre kinesiske menighetsledere som til sammen har vært over 40 år i fengsel for sin tros skyld. Enhver kristen som har et kall til å fullføre misjonsbefalingen vil bli fengselt av disse vitnesbyrdene og ikke minst inspirert til større mot som Jesu disipler i dag.

Kan kjøpes hos Proklamedia.no


De skjulte ordene

Av Sigmund Evensen

Forfatteren sa opp jobben og solgte alt, og tok familien med seg til Papa Ny Guinea, til Umanakainafolket. De ville gi dem det glade budskapet om Jesus Kristus. I løpet av de 20 årene de bodde iblant dem, lærte de seg kulturen og språket, laget skriftspråk, oversatte Det nye testamentet og lærte dem om Jesus Kristus på en måte som Umanakainafolket kunne forstå. For eksempel så hadde ikke dette folket noe ord for tilgivelse. Med god følsomhet og forstand setter de sammen et ord som Umanakainafolket har et forhold til. De blir helt forandret når de opplever Jesus Kristus.

Dette er en sterk skildring av hva som skjer når Guds lys skinner i mørket!

Kan kjøpes hos Bokkilden.no eller hos Wycliffe Norway


De apostoliske fedre

Av Ernst Baasland og Reidar Hvalvik (redaktører)

De apostoliske fedre er en typisk betegnelse på skrifter av personer som hadde kontakt med apostlene. De fleste av disse skriftene er fra det siste halvdelen av det 1. århundret til det første halvdelen av det 2. århundret.

Skriftene gir interessant innsikt i hvordan de første kristne tenkte etter aposteltiden. Flere av skriftene viser tydelig at de så på seg selv som et nytt folk, som ikke enset døden men hadde sitt håp i Guds rike. En bok med mange viktige og nyttige skrifter!

Kan kjøpes hos Bokkilden.no


Den_himmelske_mann

Den himmelske mann - hans egen historie

Av Broder Yun sammen med Paul Hattaway

Lever man uforbeholdent og uredd for Guds rike, får man oppleve spessielle ting med Gud. Denne livshistorien er et levende eksempel på det.

Fra baksiden av boken: Dette er en dramatisk beretning om hvordan Gud tok en ung gutt fra en fattig landsby i Henan-provinsen i Kina og brukte ham mektig til å forkynne evangeliet - på tross av forferdelig motstand.
Broder Yun er en av lederne for husmenighetene i Kina. Selv om han er relativt ung, har han lidd mye tortur og flere ganger vært i fengsel for sin tros skyld, men det er Jesu karakter og Jesu skjønnhet som har vært hans fokus.

Kan kjøpes hos Bokkilden.no

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!