Stoff for kristne

Å spise og å følge Brødet!

av Olaf Normann tirsdag 09. april 2013 18:17

Gutt spiser brød

Universets hersker og kongenes Konge, Jesus, var ikke alltid så forsiktig, forném og fin i sine uttalelser. Det er noe å tenke på. Etter å ha gjort underet med å mette fem tusen menn med fem brød og to fisker (Joh 6), kommer Jesus i samtale med noen jøder.

Les mer, og lytt til sang...

 

Et blikk på Johannes' øyevitneskildring

av BDN torsdag 05. april 2012 13:26

altIgjen har jeg lest gjennom Johannes øyenvitneskildring av Jesu virke på jorden. Det er så fredfullt og godt å lese. Det bærer liksom preg av sannhet og av å ikke være annet enn nettopp det som det er; en øyenvitneskildring – Jesu virke sett fra Johannes’ øyne.

 

Les mer...

 

Guds vs. menneskenes verdisystem

av Olaf Normann tirsdag 31. januar 2012 00:07

Romerske kobbermynter
Hun ynket seg litt idet hun gikk opp trappen. Smerten i hoften ble verre for hvert år. Det var ikke godt å si om det var matmangel eller alderen som gjorde hoften verre. Idet hun gikk inn i Kvinnenes forgår i tempelet, så hun over de slitte klærne hun hadde på seg.

Les mer...

 

Forfulgte kristne og kristne i Norge

I Nord-Korea, Kina og mange andre plasser i verden satser de kristne livet for Jesus Kristus.

Hvordan er det med oss i  Norge og resten av vesten? Hvordan er vår etterfølgelse av han som gir menneskeheten et slikt usvikelig og fast håp? Har vi blitt så assimilert inn i denne verden at vi helt har glemt hvor vi hører hjemme (Fil 3:20)? Har vi glemt at verden vil hate oss nettopp fordi vi ikke er av denne verden (Joh 17:14)?

Les mer og se kortfilm...

 

Ord og uttrykk i Bibelen

mikke_frelsOrd i bibelen har en tendens til å ”konserveres”. Ord som for 50-100 år siden var i vanlig bruk, brukes ikke lengre i dagligtale. Men de benyttes fortsatt i mange norske Bibeloversettelser og det kan gjøre bibelens skrifter unødvendig vanskelig å forstå.

Les mer: Ord og uttrykk i Bibelen

 

Kan man stole på Bibelen?

av Olaf Normann søndag 20. desember 2009 00:35

Bildet viser et lite fragment av Johannesevangeliet, datert ca år 130 funnet i Egypt. Det har stor historisk betydning. Det er med på å vise at skriftet må opprinnelig være skrevet rundt år 90-100.Mange regner Bibelen for å være en bok til å stole på. Stemmer det?
Det er svært viktig for oss å finne ut av, for den forteller om et fantastisk håp for oss mennesker! Forøvrig er den europeiske kultur preget av Bibelen, i alle fall historisk sett.

Les mer: Kan man stole på Bibelen?

Ord om dåp

av BDN torsdag 15. oktober 2009 00:00

Dåp med full neddykkelseI dag hersker det dessverre stor uenighet i kristne miljøer og kirkesamfunn angående temaet dåp. Noen mener at det er voksendåp, også (med rette) kalt troendesdåp, som er det riktige, mens andre mener at også barnedåp må kunne sees på som en gyldig dåpsform. Noen går kanskje til og med så langt som å si at barnedåp er det eneste riktige. I denne artikkelen vil jeg prøve å argumentere for at det blir feil å tro at dåpen i seg selv frelser -et syn som tilsier at man ikke kan bli frelst uten å være døpt. Dersom det kan vises at dette synet er feil så vil vel også det kaste nytt lys over dåp av barn. Skal tro om ikke barnedåp historisk sett kom fordi foreldre var redde for nettopp dette at barna deres skulle dø uten å bli frelst? Dette spørsmålet blir stående ubesvart artikkelen gjennom. Innledningsvis får vi litt ikke rent unyttig informasjon om ordet dåp.

Les mer: Ord om dåp

 

Ekteskapsloven, vi kristne og verden – hva sier Paulus?

av Olaf Normann torsdag 12. februar 2009 00:00

demonstrasjon

Artikkelen ble publisert i bladet Evangelisten 1. desember 2009 og 1. februar 2010. Den presenteres her med noen små justeringer.

Norge har nå innført ny felles ekteskapslov for heterofile og homofile par. Blant mange kristne i Norge, har det vært et sterkt engasjement for å hindre at loven skulle bli vedtatt.

Hvordan skal de av oss som hører kongenes konge til tenke i slike situasjoner? La oss sjekke hvordan Paulus og andre apostler tenkte om seg selv og sitt forhold til verden (landene) omkring seg.

Les mer...

 
Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!