Om Bibelen

Å spise og å følge Brødet!

av Olaf Normann tirsdag 09. april 2013 18:17

Gutt spiser brød

Universets hersker og kongenes Konge, Jesus, var ikke alltid så forsiktig, forném og fin i sine uttalelser. Det er noe å tenke på. Etter å ha gjort underet med å mette fem tusen menn med fem brød og to fisker (Joh 6), kommer Jesus i samtale med noen jøder.

Les mer, og lytt til sang...

 

Ord og uttrykk i Bibelen

mikke_frelsOrd i bibelen har en tendens til å ”konserveres”. Ord som for 50-100 år siden var i vanlig bruk, brukes ikke lengre i dagligtale. Men de benyttes fortsatt i mange norske Bibeloversettelser og det kan gjøre bibelens skrifter unødvendig vanskelig å forstå.

Les mer: Ord og uttrykk i Bibelen

 

Kan man stole på Bibelen?

av Olaf Normann søndag 20. desember 2009 00:35

Bildet viser et lite fragment av Johannesevangeliet, datert ca år 130 funnet i Egypt. Det har stor historisk betydning. Det er med på å vise at skriftet må opprinnelig være skrevet rundt år 90-100.Mange regner Bibelen for å være en bok til å stole på. Stemmer det?
Det er svært viktig for oss å finne ut av, for den forteller om et fantastisk håp for oss mennesker! Forøvrig er den europeiske kultur preget av Bibelen, i alle fall historisk sett.

Les mer: Kan man stole på Bibelen?

 
Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!