Å spise og å følge Brødet!

Gutt spiser brød

Universets hersker og kongenes Konge, Jesus, var ikke alltid så forsiktig, forném og fin i sine uttalelser. Det er noe å tenke på. Etter å ha gjort underet med å mette fem tusen menn med fem brød og to fisker (Joh 6), kommer Jesus i samtale med noen jøder.

Det blir snakk om deres forfedre som i sin tid fikk brød (manna) fra himmelen i ørkenen (2 Mos 16). Jesus repliserer at han er det levende brødet som kommer fra himmelen og gir menneskene liv. Jødene skjønner ikke dette og murrer seg imellom om hvordan han (Jesus) som har vokst opp i blant dem kan si at han kommer fra himmelen.

Jesus med sin myndige autoritet og uredde holdning ber dem slutte å murre! Litt senere i ordvekslingen sier Jesus at man må spise hans kjøtt og drikke hans blod for å få evig liv. Dette gjentar han flere ganger. Uhørt! "Dette er harde ord. Hvem kan høre slikt?" sier endel av hans disipler, og de forlater Jesus på grunn av ordbruken hans!

Det er kanskje ikke så rart, rent menneskelig sett. Jesus kommenterer dette og sier at dere blir støtt nå? Hva med når menneskesønnen blir henrettet på den svært så nedverdigende og vanærende måten som korsfestelse er? (Joh 6:61-62).

Det er en kostnad med å følge Jesus. Mange forlater Jesus når de oppdager at det kan koste deres ære. Ikke bare den gang, men også i dag! Det kostet Jesus all sin ære å gi deg evig liv. Det er ikke veldig annerledes for oss, vi er sendt til verden på samme måte som Jesus! Merk det!

Jesus kan sine ting. Han vet hva han holder på med. Han er slett ikke interessert i mengder med mennesker. Det bryr han seg ingenting om. Han er bare interessert i de menneskene som "hører på Far og lærer av ham" (Joh 6:45,65). De kommer til Jesus og blir der, for de kjenner at her er liv, fred, glede og håp. Her er sannhet. Her er Gud. Men her er også forfølgelse, vanære og tunge tak (Joh 15:20, 1Kor 15:43, 2Kor 6:4-10, Heb 13:13, Åp 12:11 osv osv).

Jesus spør de tolv apostlene: "Vil dere også gå bort?". Peter svarer "Herre, hvem skal vi gå til? du har jo det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige (dvs Guds sønn)" (Joh 6:67-69).
Apostlene ville være hos Jesus og "spise" han. Jeg har tatt den beslutning at jeg vil være hos Jesus og spise han. Eller for å sitere koret fra sangen "We love the CHurch life":

      Vi elsker menighetslivet, spise,
      drikke, puste Jesus.
      Vi elsker menighetslivet, innta
      Guds ord.
      Vi elsker å høre disse "Å Herre!,
      Amen, Halleluja'er!"
      Vi elsker menighetslivet, feire
      sammen med Herren!

 

Lytt til sangen We love the Church life!

1. Some, these days, would tell us that our Jesus is not food,
That we only need to know about Him and do good,
But we're glad to tell you brothers, it's just not that way—
Jesus is the bread of life; we eat Him every day.

* We love the church life, eating,
drinking, breathing Jesus.
We love the church life, taking
in God's Word.
We love to hear those "O Lord,
Amen, Hallelujahs!"
We love the church life, feasting
with the Lord.

2. When He fills our inward parts, we're never quite the same,
So much richness we can taste by calling on His name.
"Services" but once a week for us will never do.
Every day we need the fellowship to take us through.

3. If these latter days and situations of the world
Make you feel that round a vicious circle you are swirled,
Then please listen closely to the things we have to say;
It may be that you will find with us a better way.

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!