Forfulgte kristne og kristne i Norge

I Nord-Korea, Kina og mange andre plasser i verden satser de kristne livet for Jesus Kristus.

Hvordan er det med oss i  Norge og resten av vesten? Hvordan er vår etterfølgelse av han som gir menneskeheten et slikt usvikelig og fast håp? Har vi blitt så assimilert inn i denne verden at vi helt har glemt hvor vi hører hjemme (Fil 3:20)? Har vi glemt at verden vil hate oss nettopp fordi vi ikke er av denne verden (Joh 17:14)?

Tertullian (ca. år 160-220 e. Kr.) sa disse berømte ord: "Martyrenes blod er kirkens sæd". Må det forfølgelse til her i vesten før vi gir slipp på verden og blir sanne og sterke etterfølgere av Universets Konge?
Edward Hovsepian Mehr (broren til den Iranske pastor og martyr Haik Hovsepian Mehr) sier han lærte en grunnleggende viktig ting når han så overgivelsen til de kristne i Iran i forbindelse med at Haik ble myrdet for sin tros skyld: "En menighet som ikke er redd for forfølgelse og martyrdom, kan aldri bli beseiret." Dette er virkelig etterfølgelse av Jesus Kristus!

Men jeg må få legge til at her er det ikke snakk om å stå sterkt i egen kraft, men i Herrens kraft! Det er viktig å huske! Som Paulus sa til Jesu etterfølgere i Efesus "Bli sterke i Herren og i hans veldige kraft!" (Ef 6:10)

Denne kortfilmen er på knappe 5 minutter, og ble til etter at noen av oss så filmsnutten "Total overgivelse" på filmsiden på Åpne Dører sitt nettsted. Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!