Ord og uttrykk i Bibelen

mikke_frelsOrd i bibelen har en tendens til å ”konserveres”. Ord som for 50-100 år siden var i vanlig bruk, brukes ikke lengre i dagligtale. Men de benyttes fortsatt i mange norske Bibeloversettelser og det kan gjøre bibelens skrifter unødvendig vanskelig å forstå.

Ta for eksempel ordet frelse. Det var så vanlig for 50 år siden, at man fant det i Donaldblader. Bildet du ser til høyre er fra et Donaldblad utgitt på 1950 tallet. Hvis ordet frelse i det hele tatt brukes i dag, er det i en annen betydning (f. eks. "han er helfrelst på skisport"). Språk forandres over tid, det er levende.

Når de bibelske skrifter (i alle fall de nytestamentlige skrifter) ble skrevet, var det ikke med et teologisk eller litt gammelmodig språk. Det var med et vanlig dagligdags språk. Faktisk er flere av de nytestamentlige skrifter skrevet på et litt enkelt, kanskje litt muntlig språk, i motsetning til mange av de andre skriftene fra den tid.

Poenget til forfatterne av de bibelske skriftene var ikke å lage fine filosofiske eller teologiske utlegninger, men å formidle Guds budskap til alle mennesker, enten høy eller lav. Guds budskap er av en helt annen karakter enn menneskers filosofi, tankebygninger og ideer.

Interessant er det å merke seg hva Paulus sier til Korinterne i 1 Kor 2:1-5, når han minner dem om hvordan han var hos dem. Paulus hadde en enorm visdom og ville vel med den utdannelsen han hadde, sikkert vært noe i retning av en professor om han hadde levd i dag. Men han brydde seg ikke om det, men var grepet av noe mye større!

Her er et utvalg ord fra Bibelen med en liten forklaring
Flere av oss har hatt stor glede og hjelp av å få en bedre forståelse av typiske "Bibelske" ord. Noen av disse bringer vi videre til deg.

Apostel Gresk: apostolos. Betyr omtrent utsending, en person sendt o. lign.
   

Disippel

Gresk: Mathetes, grunnord: manthano. Betyr å lære, å bli lært, å lære ved praksis og erfaring.
   
Engel Gresk: Angelos. Helt vanlig ord på gresk for sendebud. Se Matt 1:20 og Luk 7:24. På begge plasser benyttes angelos. I Matt 1:20, har oversetterne valgt ordet engel, i Luk 7:24, har de valgt sendebud. De som leste dette på orginalspråket, måtte ut av sammenhengen forstå hvem sendebudet var fra, fra Gud eller mennesker.
   
Evangelium   Gresk: Evangelion. Betyr omtrent Godt Nytt, et glad budskap. Vanlig brukt i klassisk litteratur om dokumenter/budskap som fortalte et gledefylt budskap, f. eks. seier i krig.
   
Frelse Gresk: Sozo. Berging, redning
   
Herre Gresk: Kyrios. Betyr mester, herre, eier, myndighetsperson. Var blant annet det uttrykket slaver brukte om de som eide dem. Dette illustreres godt i Kolossene 4:1 (på norsk brukes ofte ordet tjener i stede for slave). Jesu etterfølgere brukte det ofte om Jesus (at han var deres herre).
   
Nåde Gresk: Charis (eller Xaris). Innbefatter betydningen velbehag, omsorg, godvilje og nåde.
   
Rike Gresk: Basileia. Kongerike. Burde vel egentlig oversettes med det. Jesus er Konge i Guds rike.
   
Ånd Gresk: Pnevma (eller Pneuma). Betyr luft i bevegelse; pust, vind. Et eksempel på et vers som blir mye klarere med denne forståelse, er Joh 3:8. I følge noen eksperter på bibelsk gresk, kan dette vers oversettes med: "Pusten puster [=Vinden blåser] dit den vil, du hører lyden, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den drar hen. Slik er det med med den som er født av Pusten [=Ånden]". Jesus bruker et ordspill med ordet pnevma (ånd/pust/vind) her.
Merk, vi bruker fortsatt ordet ånd i uttrykk som ”dårlig ånde” eller ”han har åndet ut”. Man bruker også ordet pneumatikk for å beskrive styringssystemer basert på lufttrykk (f. eks. pneumatiske bremser på lastebiler). 
   
Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!