Er Jesus Guds Sønn?

ill_Jesus_gods_son_2
Ofte når jeg kommer i prat med muslimer om Jesus Kristus så dukker følgende spørsmål opp: Kan Gud ha en sønn? Dette er helt utenkelig for muslimer, for i Koranen står det blant annet følgende: "Himmelens og jorden skaper! Hvordan skulle Han ha barn, når Han ikke har noen hustru, og har skapt alt? Han vet alt." (sure 6:101).

Hva menes med å være sønn av noen?

Gud har ingen hustru, det er klart. Men hva vil det egentlig si å være barn av eller sønn av noen? Hvordan forsto de dette uttrykket i det miljøet og kulturen som Jesus vandret i og som Bibelen er skrevet i?

Jesus Kristus ble ikke bare kalt Guds Sønn. Ved flere anledninger ropte folk på Jesus og kalte han Davids sønn (Lukas 18:38). Å bli kalt Davids sønn betydde (blant annet) at man var av Kong Davids slekt, og ikke at hans far hadde navnet David. Kong David regjerte i Israel mange hundre år før Jesu fødsel. Også Jesus selv kaller seg både for Guds Sønn (Johannes 10:34-36) og Davids sønn (Matteus 22:42-45). Er han både Guds Sønn, Davids sønn og Marias sønn? Hvordan henger dette sammen?

Forklaringen på dette er at i den kulturen Jesus levde i, brukte de begrepet sønn av... mye videre enn bare sønn av en biologisk far og mor. Dette var ikke spesielt for jøder, for også den greske kulturen brukte lignende uttrykksmåte. Greske diktere (blant annet Aratus (ca 315 - 240 f. Kr.)) som levde lenge før Jesu tid, men som ble lest i den greske verden på Jesu tid, bruker lignende uttryksmåte når de skriver "vi er av Hans [dvs Guds] slekt" (i et populært skrift kalt Phaenomena).

Også Muslimer tror at Maria, Jesu mor, ble gravid og fødte Jesus uten at en mann på noen måte var involvert, Gud skaper det han vil (Koranen 3:40-42). Hvordan dette skjedde i detalj vet jeg ikke. Om Gud skapte en sædcelle inni Maria som befruktet ett av hennes egg, eller om Han bare endret på et av Marias egg slik at en celledeling startet eller om det skjedde på en helt annen måte, vet jeg ikke. Det som er klart er at også biologisk sett var Jesus Guds skaperverk på en spesiell måte. Av denne grunn alene vil det ikke være rart om Jesus blir kalt Guds Sønn, for Adam ble også skapt av Gud på en spesiell måte og er kalt Guds Sønn (Lukas 3:38).

Jesus er Guds unike Sønn

Det ligger mer enn bare biologi i dette at Jesus blir kalt Guds Sønn i Bibelen! Når budbringeren (engelen) Gabriel kommer til Maria med sitt budskap fra Gud, sier han: "Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også det hellige som blir født, kalles Guds Sønn." (Lukas 1:35). Jesus blir unnfanget i Maria på en helt unik måte, og er Guds unike Sønn. Dette skulle ikke forundre oss så mye, det er Gud Skaperen i aksjon! Gud skaper det han vil. At Jesus var Guds Sønn på en helt spesiell måte, vises igjennom hele Bibelen. I Lukas evangeliet står det følgende:

Og Den Hellige Ånd kom ned over ham i legemlig skikkelse, som en due, og det lød en røst fra himmelen: Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg velbehag. (Lukas evangelium 3:22)

I et brev som blir kalt Hebreerbrevet, står det følgende om Jesus :

"Etter at Gud i tidligere tider mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom Sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Han er avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen, og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved Majestetens høyre hånd i det høye. Og han er blitt så meget større enn englene, som han har arvet et herligere navn framfor dem. For til hvem av englene har han noen gang sagt: Du er min sønn, jeg har født deg i dag! - og et annet sted: Jeg vil være far for ham, og han skal være sønn for meg?" (Hebreerbrevet 1:1-5)

Paulus sier i et brev han skrev til de kristne i Filippi om Jesus at han "fornedret seg selv og ble lydig til døden - ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære."  (Filipperbrevet 2:8-11)

Det er noe spesielt med Jesus. Det vitner egentlig alle skriftene i Bibelen som omhandler han.

Jesus, Guds Sønn gir et fast og usvikelig håp for deg!

På grunn av sin lydighet mot sin Far (Gud), har Jesus Kristus fått den høyeste av alle stillinger i hele Universet, nemlig å regjere over absolutt alle ting. Denne Universets Konge er ikke som andre konger. Han elsker sine og har sann og ekte omsorg for dem som anerkjenner han som Guds Sønn og vil lyde Han! Han var villig til å lide en fryktelig og nedverdigende død (romersk korsfestelse) for at du og jeg skal få bli satt fri fra alle ting som tynger oss og all vår ulydighet og synd vi har gjort imot Gud!

Og ikke bare det: Gud vil gi den som vil anerkjenne Jesus Kristus som Guds Sønn og lyde han, å selv få bli Guds barn og få vite med sikkerhet at man har evig liv! Som et bevis på dette, gir Gud sin Hellig Ånd til dem som vil anerkjenner Jesus Kristus som Guds Sønn og Konge (se f. eks. Efeserbrevet 1:13-14 og Johannes evangelium 3:16). Da vet man at man er Guds barn omtrent på samme måte som at man vet hvem som er ens biologiske far. Man er ikke i tvil om hvem som er ens biologiske far, for man kjenner på likheten når man er sammen med sin far. Jesus omtaler dette som å bli født på nytt (se Johannes evangelium 3:1-17). Så radikalt er dette å bli Guds barn, at det må en ny fødsel til. Man får ikke en ny fysisk kropp (enda), men man får et nytt indre, et nytt "jeg", et nytt hjerte!

Det er dette mennesket er skapt til, å være Guds barn. Det er ikke noe rart ved dette. Gud har skapt verden slik at vi skal være i stand til å skjønne hvem han er, å kjenne Han. Farskap blant mennesker er bare et bilde på det virkelige Farskap vi mennesker er tiltenkt.

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!