Finnes det håp og evig liv?

kinesisk dame

De fleste mennesker er opptatt av å leve på en slik måte at man får et langt og friskt liv. Man vil være ung og vakker i all evighet. Det virker som at mange ikke tenker på at de skal dø. Den dagen kan komme fortere enn man aner. Livet varer ikke så lenge, man dør sakte men sikkert mer og mer, helt til hjertet stopper. Finnes det håp?

Finnes det egentlig evig liv? Kan jeg ha fred i min håpløse situasjon?

Ja, det er håp og evig liv å få for deg! Det er nettopp det Jesus Kristus kom for å gi oss mennesker: Håp og evig liv! Ikke bare et langt liv her på jorda, men et evig liv i hans skjønne og rettferdige rike. Ikke bare et fremtidig langt liv, men håp og hjelp her og nå!

Se på denne kinesiske damen på bildet1). Jeg fant dette bildet i en bok jeg leste for noen år siden, kalt Every Good Gift - sufficient grace in time of need. Hun er gammel, og har nok ikke mye her i verden. Hun ser ut til å være fattig. Utslitte gamle klær. Se på omgivelsene. Noen gamle kluter henger til tørk i bakgrunnen. En skitten skrøpelig vegg med vindu ser vi til høyre. Ingenting storslått her. Hun er fra en liten landsby i Kina, så hun har nok ingen utdannelse heller. Men se hvilken utstråling hun har! Ansiktet stråler av fred, glede og tilfredshet. Hvorfor det?

Jo, i boken hvor jeg fant bildet fortelles det at hun har møtt Jesus Kristus. Noen evangelister kom til landsbyen hvor hun bodde og fortalte innbyggerne om hvilket håp og rettferdighet Jesus ville gi til dem som ville sette sin lit til Guds Sønn. Hun var blind når de kom. Men Jesus helbredet henne. Hun og alle de andre i landsbyen overgav sine liv til Han som regjerer over alle ting. Hun har fått et fast og urokkelig HÅP. Hun har evig liv.

Dette håpet kan bli ditt også! Det ble sagt om Jesus at alle de som tok imot ham, de gav han rett til å bli Guds barn, alle de som tror på hans navn (Johannes evangelium 1:12). Å tro på hans navn, betyr å tro på hvem han er, nemlig universets herre og Guds sønn, utvalgt av Gud selv (Efeserbrevet 1:20-23). Senere sa Jesus: Mine sauer hører min røst; jeg kjenner dem, og de følger meg. Jeg gir dem evig liv. De skal aldri i evighet gå tapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. (Johannes evangelium 10:27-29).

Det var typisk Jesus at han brukte dagligdagse bilder i sine taler, og ikke komplisert teologisk talemåte. Sauer og gjetere var noe som alle de som hørte på Jesus var godt kjent med. De skjønte dette bildet med en gang. Jesus er den gode og omsorgsfulle gjeteren, som tar godt vare på sauene sine. De som følger Jesus er hans sauer. Les gjerne hele kapittel 10 i Johannes evangelium for sammenhengens skyld. Her vil du merke noe av varmen, omsorgen og tryggheten de har som har tatt sin tilflukt til ham. Det står blant annet om at gjeteren (Jesus) og sauene (Jesu etterfølgere) kjenner hverandre! Sauene hører stemmen til gjeteren, og følger ham, for hos ham er deres trygghet og glede. Om du søker sannheten om ham som har skapt hele universet og livet, inkludert deg, så spør Gud om ikke han vil gjøre seg kjent for deg. Han har lovet å gjøre det (se Joh 14:23). Det er Guds vilje at de som ser Sønnen (altså Guds sønn, Jesus) og tror på han, skal ha evig liv (Joh 6:40). Spør Gud om ikke han vil la deg se ham, og hans sønn Jesus Kristus. Når du ser ham, så ta din tilflukt til ham. Da vil Gud selv gi deg et nytt indre liv. Du vil ha den samme kroppen (som før eller siden dør) men du vil erfare at du har fått et nytt indre liv, et nytt "hjerte" som aldri dør.

Det å bli mer og mer kjent med Gud og hans sønn Jesus Kristus, fører til mer og mer liv. Liv i aller videste forstand, man blir rett og slett opplyst. Det er egentlig ganske naturlig, for man blir kjent med livets skaper, og blir preget av ham. I ham var liv, og livet var menneskenes lys (Joh 1:4). Like før Jesus skulle bli henrettet, bad han til sin himmelske Far og sa blant annet: Og dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har sendt, Jesus Kristus. (Joh 17:3).

Det er virkelig håp for deg! Skulle du ønske å snakke med noen om dette, så er du hjertelig velkommen til å ta kontakt! Det er derfor vi er her!

micro_line

1) Bildet av den kinesiske damen er brukt med velvillig tillatelse av forfatteren av boken Every Good Gift - sufficient grace in time of need
Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!