Fred

barn_250Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke hjertene deres bli bekymret og bli ikke redde!”, sa Jesus, og strakte ikke lenge deretter hendene ut til gjennomboring av rustne spiker mot et trekors som så smertelig skrapte mot den allerede hudstrøkne ryggen.


Fred i alle situasjoner. Fred når mamma går fra deg i butikken, og hun engstelig hører navnet sitt ropt opp fra informasjonen på kjøpesenteret. Fred når alle andre barna i frykt for å skille seg ut begynner å bevandre motebutikker, mens du selv går i arvetøy og fretex-klær. Fred når hele klassen i usikkerhet prøver å mobbe selvtilliten ut av deg. Fred når puberteten frambringer utenkelige endringer i kroppen; rariteter som resten av klassen ikke har kontroll over eller forstår. Fred når de andre i klassen, etter tilrop fra en indre lengsel og usikkerhet, begynner å leke med seksuelle følelser, mens du selv holder deg utenfor i renhet. Fred når du havner utafor gjengen fordi den i sin stadig økende frykt og fredssøken har begynt å danse rundt ølflaskene og sjangle fra fest til fest. Fred.

Fred når skolen presser på, og eksamen går alt for bra i forhold til hva de usikre klassekameratene aksepterer. Fred når grunnskolens siste eksamen går rett i vasken, og du stiller likt med det verste utskuddet på skolen, han som i oppgitthet hadde freaka helt ut allerede fra første klasse. Fred i sikker visshet om hva den evige framtida vil bringe når resten av kullet svetter skjorta av seg i forsøk på å finne ut hva de skal bli. Fred når du ikke får studere fordi du må være hjemme og pleie dine syke foreldre, hvis liv du vil oppholde med ditt eget, og vennegjengen i fryktsom omsorg prøver å dra deg løs fra dem. Fred når studiene krever hundre prosent, og du likevel bare kan gi de prosentene som ikke hindrer deg i ditt arbeid for Gud. Fred når venner i feighet blir uvenner. Fred når du vil forsvare din tro i åpenhet, og tomater tiltenkt baguettene kastes fra fryktsomme tilhørere. Fred når livets ord, hvis budskap du formidler, fleipes av veien og latterliggjøres av folk som føler seg truffet. Fred når det motsatte kjønn gjør seg bemerket i ditt hjerte, og du i lengsel føler deg for svak til å leve rent. Fred til å legge av alt hos ham som i velbehag og langmodighet holder sin sterke og barmhjertige hånd også over de menneskene som nettopp har forårsaket deg stor smerte. Fred til å søke styrke hos den evige kilde når verden og karrieren, i sitt fortvilte forsøk på å finne mening med livet, forlanger at du velger den bredeste motorveien i neste kryss. Fred når du finner den rette, og vedkommende har funnet en annen; fred når verden ville hatt ufred. Fred når du endelig finner verdens vakreste og beste livsledsager, og verden bak sine solbriller ikke ser annet enn et vrak. Ja, fred som verden ikke kan få.

Fred når du ser tilbake på en brokete karriere, en sti som ville sendt verden og hverman i retning de stadig flere suicidales sti. Fred når ungdomens kamerater og lillebrødres venner klatrer forbi deg som selviske direktører, mens du selv i kjærlighet til Gud har forsaket alt. Fred når de samme vennene i sykdom vandrer i dødsskyggens dal, og de likevel i fortvilelse og harhet nekter å finne den samme fred som du besitter. Fred når du står for den demokratiske, frie og selverklærte rettferdighetens domstol, og du ikke vet hva du skal svare på de urettferdige anklagene, når den redde autoriteten snarrådig beskylder deg for å ha krenket de frie individs rettigheter til å tro hva de selv finner for å være sant og godt å tro på. Fred når den samme autoritets feige og hyklerske intensjon med sakens utfall utvilsomt er i din disfavør, og du likevel intet gjøre kan for å få rettferdighet. Fred når de første barna fødes, og du må forlate kone og hjem for å tilbringe resten av ditt liv bak murene i et fremmed land ute på misjonsmarka; det land hvis terreng i hat så gjerne vrikker føttene dine hovne og blodige. Fred når din kjære der hjemme brått avgår med døden, og enhver sønderknust person ville gidd opp etthvert håp han enn måtte ha håpet på tidligere. Fred slik at verden får ufred. En fred som de bare ikke kan forstå. Fred når torturen er endt og den beryktede pistolen rettes mot den utmattede tinningen din, og du tilslutt må ytre de ordene som så mange før deg har ytret til disse ufredens engstelige skapninger som sakte men sikkert kryper bort fra sin menneskelighet og gudelighet. Fred når det smeller, og evig fred fyller deg fordi du i trofast utholdenhet og kjærlighet har hatt den samme gudelighet så kjær. Evig fred når bøddelen alene står tilbake med sin såre og undertrengte ufred ved minnet om dine siste, kjærlige ord: ”Herre, tilgi ham, for han vet ikke hva han gjør!”

En fred verden ikke kan ha fordi den ikke kjenner den sanne Kjærlighet og Fred.

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!