Kan man stole på Bibelen?

Bildet viser et lite fragment av Johannesevangeliet, datert ca år 130 funnet i Egypt. Det har stor historisk betydning. Det er med på å vise at skriftet må opprinnelig være skrevet rundt år 90-100.Mange regner Bibelen for å være en bok til å stole på. Stemmer det?
Det er svært viktig for oss å finne ut av, for den forteller om et fantastisk håp for oss mennesker! Forøvrig er den europeiske kultur preget av Bibelen, i alle fall historisk sett.

Bibelen er en samling av 66 dokumenter (skrifter), 39 skrevet før Jesus Kristus ble født, og 27 etter. De som er skrevet etter at Jesus ble født (ofte kalt "Det nye testamentet") forteller i første rekke om Jesus Kristus. De forteller blant annet at han har et rike som ikke er av denne verden. De sier også at alle de som anerkjenner Jesus Kristus som konge og vil lyde han, får komme inn i det rike, og bli borger der. Ja, de skal bli født på nytt ovenfra (dvs fra Gud)! Mange har erfart dette, og fått kjenne Guds omsorg og forvandling.

Men er skriftene som påstår dette etterrettelige?

Planen er at det vil komme mer stoff om dette etterhvert. Men her følger en liten smakebit som egentlig burde være nok til å få deg til å lese dokumentene i bibelen med iallefall en litt større grad av tillit:

Historiene er fortalt på en troverdig måte
Biografiene (evangeliene) over Jesu liv, er skrevet av øyevitner, altså av folk som selv opplevde Jesus, eller personer som lærte av øyevitnene. Det er 4 biografier i Bibelen. Man får et klart inntrykk av at de er skrevet slik ting skjedde, ikke noe pynting på historien. Eksempler på det er hvordan det fortelles når Jesus vender tilbake til det fysiske livet. Dette er jo en fantastisk historie, dette at Jesus etter at han har blitt henrettet ved korsfestelse, står opp fra de døde. Evangeliene forteller at det var kvinner som så dette først, og som deretter fortalte det til apostlene. I kulturen i denne delen av verden den gang, var ikke en kvinnes vitnesbyrd mye verd. For eksempel så kunne ikke kvinner brukes som vitner i rettsmøter. Men likefullt blir det fortalt at det var kvinner som først oppdaget at Jesus hadde stått opp fra de døde. Faktisk står det at da apostlene hørte kvinnenes fortelling, trodde de det ikke, men sa det var bare løst snakk.

Hadde biografien vært oppdiktet, så ville man ikke skrevet at det var kvinner som så dette. Det ville ha ødelagt troverdigheten til historien. Historien er ganske enkelt fortalt som det hendte.

Biografiene prøver heller ikke å ”pynte” på apostlene. De blir beskrevet slik de var, ser det ut til. Ta Peter for eksempel. I Markus evangelium kapittel 8, fortelles det at Jesus forutsier sin død. Peter tar han til siden og irettesetter sin store leder Jesus for dette. Men Jesus irettesetter Peter kraftig, og sier blant annet til han ”Vik bak meg Satan!”. Dette må ha vært svært flau og ydmykende episode for Peter. Men det fortelles likefullt.
Man har vel ikke hatt med en slike hendelser hvis dette hadde vært en oppdiktet historie.
Tekstene i bibelen får man på mange ulike formater, også på elektroniske lesebrett.
Hvem var forfatterne av biografiene? 
Et annet moment man kan trekke frem, er hvem som sies å være forfatterne til evangeliene. Skulle man fulgt den tids falske måte å styrke troverdigheten til skrifter, satte man viktige menns navn på dem. Men det gjøres ikke med biografiene i Bibelen. Ta for eksempel Matteus, som altså skrev Matteus evangeliet. Han hadde vært toller for Romerne, og dermed svært dårlig likt av jødene. Dette kan vel kanskje sammenlignes med at en nordmann som blir nazist under den 2. verdenskrig. Tollere ble av jødene nevnt i samme åndedrag som syndere (se f. eks. Lukas evangelium 5:30)! Like fullt så er det altså en toller blant forfatterne av den største hendelsen i menneskenes historie, biografien om Jesus Kristus.

Forslag til videre lesning
Under menyen Anbefalt stoff, har vi forslag til et par aktuelle bøker om dette emnet: "The text Of The New Testament" og "The Case For Christ".

 Kommentar til det øverste bildet: Et meget lite fragment av Johannesevangeliet, men som har stor historisk betydning. Det er med på å vise at skriftet må opprinnelig være skrevet rundt år 90-100, for fragmentet er fra år 100-150, og funnet i Egypt. Egypt er relativt langt unna området det ble skrevet (mest sannsynlig i Efesus som er i dagens Tyrkia).

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!