Møteaktivitet

De første kristne var vanligvis samlet i hjemmene og slik er det vi også vanligvis samles, i et vanlig hjem. Vi møtes på torsdagskvelder kl 19:00. Se kalender for detaljer og unntak!

Hvorfor møtes vi kristne? Er poenget med å være kristen å gå på møter?

 

Nei. Hovedpoenget med å være en kristen er å anerkjenne Jesus Kristus som den som regjerer over alle ting og skal lydes i alle ting (Luk 9:23-24). Den som tror på Jesus som konge og vil lyde han, vil Gud gi et nytt og evig liv (bli født på nytt ovenfra som Jesus sier i Joh 3). Alt det man er og har tilhører denne kjærlige og mektige Konge, og hele livet skal leves til hans ære og for å fremme hans sak, ikke vår egen. Dette gir virkelig fred og glede - som varer!

Men man vil også elske alle andre som er født på nytt og man vil ha lyst til å samles med dem. Man tilhører samme rike og har samme Far! Man er ett med Gud og Jesus og med hverandre som Jesus sier i Joh 17:21. Man vil gjerne komme sammen for å styrke og oppmuntre hverandre (1 Kor 14:26).

 

 

Du er hjertelig velkommen!

 

 

 

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!