Hva betyr monai

far_og_sonn_2

Monai (gr. monai med greske bokstaver) er flertallsformen av det greske ordetmonæ med greske bokstaver1) (monē) som betyr omtrent et blivested/oppholdssted, dveleplass/hvilested.

 

Det er blant annet brukt i Johannes evangelium (Joh) 14:2"I min Fars hus er det mange rom [monai]. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre i stand et sted for dere."
Jesus fortsetter med: "Og når jeg er gått bort og har gjort i stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg er."
Senere i samme tale (Joh 14:23) sier Jesus "Den som elsker meg, vil holde fast på mitt ord, og min Far skal elske ham, og vi skal komme og bo [monēn (gr. monæn med greske bokstaver)] hos ham".

Dette skaper en sammenheng som vi kan åpne øynene for: Johannes ser ut til å ville formidle det personlige rommet (hvilestedet) vi alle skal få ha med vår himmelske Pappa! Det er ikke bare snakk om noe fremtidig (i himmelen som mange tenker), men et nært samfunn vi skal få ha med Far - nå! For Jesus sier altså at når rommet er klart skal han komme tilbake for at vi skal få være der han er (slutten av vers 2). Litt senere (vers 18) sier Jesus "Jeg skal ikke etterlate dere farløse, jeg kommer til dere" og altså vers 23 "den som elsker meg holder fast på mitt ord ... og vi skal komme og bo [monēn] hos ham". Sammenhengen viser at når Jesus snakket om å komme igjen i vers 2, så var det ikke hans annet komme ved verdens ende han tenkte på, men at han skulle komme og ta bolig i disiplene ved Guds Ånd. Gud vil føde noe helt nytt i alle som vil la Jesus Kristus ta kommandoen i sitt liv (Joh 3).

Det er altså snakk om å få ha et rom, et oppholdssted med Far, med universets Gud. Intet mindre enn det! Du og Han! Adam og Eva hadde et slikt samfunn med sin Far i Edens hage i sin tid. Det var et nært og godt samfunn mellom dem, helt til Adam og Eva var ulydig mot sin Gud. Da ble dette nære samfunnet med Gud ødelagt, og de måtte jages ut av hagen. Men Gud hadde en plan for at mennesket skulle få tilbake det nære samfunnet med sin skaper. Jesus Kristus kom for å gjøre det mulig for alle som vil lyde Gud og anerkjenne Jesus som som Herre/Konge (se f. eks. Romerne 15:18). Å være lydig mot Gud betyr ikke at man skal holde en masse bud og regler. Når man har fått se noe av Guds godhet mot oss, vil man elske Gud og ha lyst til å leve til behag for han.

Sitatet som er nevnt i starten, fra Joh 14:2, er begynnelsen på den siste talen Jesus hadde med sine etterfølgere (disiplene), før han ble henrettet. Svært mye av talen handler om at Gud skal sende sin hellige Ånd til dem. De skal bli "født på nytt" (eller som det også kan oversettes, "født ovenfra", altså fra Gud og av Gud. Se Joh 3:1-8 og Joh 1:13).

Dette rommet vi skal få ha med Gud, handler nettopp om at vi får hans Ånd i oss som gjør det mulig å ha et nært samfunn med Ham. Kongen selv hadde det når han gikk her på jorda. Han gikk ofte avsides for å ha et uforstyrret samfunn med sin Far.

 

___________________

1) www.greattreasures.org sier under long definition for ordet monæ med greske bokstaver bl. a. følgende:monæ med greske bokstaver (monē, 3438),menoformer med greske bokstaver, [fr. Hdt. down], a staying, abiding, dwelling, abode…”

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!