Hvem er vi?

Livets veiMonai.org er et lite websted som ønsker å oppmuntre til et helovergitt, radikalt og ekte liv for Kongen, Jesus Kristus! Han er kilden til virkelig liv, liv i videste forstand. Vi vil også holde frem at vi som er Jesu Kristi etterfølgere er et helt nytt folk (1 Pet 2:9), som tilhører et veldig mye bedre rike eller land om du vil, enn det man kan finne på jorda.

Det hender seg vi inviterer til ulike tilstelninger, som f. eks. bibelstudier eller litt større informasjonsmøter på ulike arenaer. Vi er ikke tilknyttet noen bestemt menighet eller trossamfunn, men vi er glade i alle som ledes av Guds Ånd, selv om vi ikke skulle være enige i alle spørsmål.

For øyeblikket har vi ikke noen regelmessige møter. Men har du lyst til å besøke oss for å samtale om livets store spørsmål og Han som virkelig kan gi deg et fast og varig håp, er du hjertelig velkommen til det! Folk var ikke redd for å banke på døren til Jesus, selv sent på kvelden. Vi har den samme holdning som Jesus. Gjestfrihet er et gudommelig personlighetstrekk.

Vi er blant annet opptatt av følgende ting:


Ikke av denne verden

Den som tilhører Jesus Kristus er ikke av denne verden men tilhører Guds rike som er mye bedre enn noe rike eller land her på jorda (Johannes evangelium 17:14-16 og Johannes evangelium 18:36). Dette riket tar aldri slutt! Kongen der er en omsorgsfull og rettferdig konge, og han har all makt og myndighet. Se f. eks. Matteus evangelium 28:18.

Han er ikke noen fjern figur, som ikke skjønner seg på det å være menneske. Han har vært her som et menneske, og er derfor i stand til å dømme og lede mennesker med rettferdighet og forståelse (Hebreerbrevet 2:17). Kongen regjerer med fast hånd, kjærlighet og godvilje (nåde).

De som har oppgitt sitt eget liv for Jesus og har alt sitt håp til Kongen av hele universet, vil få leve et sterkt, fredfullt og uredd liv! Et liv med virkelig mening!

Vi mener at Guds forsamlinger/menigheter ikke skulle motta noen form for støtte eller ha noen form for knytninger til en stat av denne verden (f. eks. Norge). Det fører svært lett til avhengighet til noen som ikke ledes av Gud. Guds forsamlinger er av en annen verden nemlig Guds rike, og skal bare ha sin avhengighet der, og ingen andre plasser. Se f. eks. 1. Peters brev 2:9-11. Da kan man leve rent og sterkt for han som har gitt oss et slikt enormt håp.
Men dette betyr slett ikke at Guds folk ikke skal respektere myndigheter og lover i det landet vi bor i. Se f. eks. Paulus brev til romerne 13:1-7.

Jesus kommer snart igjen!

Det fortelles klart og tydelig i Bibelen at Jesus kommer snart igjen for å dømme levende og døde (se f. eks. Apostlenes gjerninger 10:42 og Paulus' 2. Timoteus brev 4:1). Hans dom over alle mennesker blir helt og fullt rettferdig! For alle som lever i lydighet til Gud og hans Sønn Jesus Kristus, er dette en dom å se frem mot med stor glede. For Jesus har sagt "Se, jeg kommer snart, og min lønn er med meg, for å gi enhver igjen etter som hans gjerning er." (Åp 22:12). Se også 1 Peters brev 1:3-9. Vi gleder oss veldig til Han kommer!

Leve helt og fullt for Jesus Kristus

Den som tilhører Jesus Kristus (er født på nytt ovenfra som Jesus sier i Joh 3), har sagt seg villig til å dø fra sitt eget liv, for å leve helt og fullt for Han og Hans herlige, lyse og rettferdige·rike (Lukas evangelium 9:23-24, Galaterbrevet 2:19-20 og Galaterbrevet 6:14). Det er noe man gjør med glede, for Gud selv elsker oss! Hvis f. eks. en kvinne opplever at mannen hennes virkelig elsker henne ved at·han oppgir ting i livet sitt for sin kvinne, da vil hun bli mer og mer begeistret og elske ham tilbake. Hun vil automatisk begynne å·merke seg ting han liker og ikke liker, og ha lyst til å gjøre han glad. Omtrent slik skal forholdet vårt til Kristus være. Med glede gjør vi det han vil vi skal gjøre, så langt vi forstår (Johannes evangelium 14:21).

Dåp

Vi er overbevist om at alle som forstår at Jesus Kristus er Konge og Guds sønn og vil lyde han, skal døpe seg, enten man fra før er døpt som spedbarn eller ikke. Dåp er viktig! Det er en symbolsk handling hvor den som døpes tilkjennegir at han vil dø fra denne verden og seg selv, for heller å fortsette et nytt og evig liv for Jesus Kristus og bare han (Romerne 6:3-8, Matteus evangelium 28:19, Kolosserbrevet 2:12).

Men Gud tvinger ingen! Ingen kan lures eller skremmes inn i Guds rike. Men han kommer til den som søker han med et oppriktig sinnelag.

Sammen med de fleste andre kristne i verden, bekjenner vi oss til den apostoliske trosbekjennelse.

Joomla Templates

Vi er overbevist om at Jesus Kristus, som vandret på planeten her for ca 2000 år siden, er Guds Sønn og er utpekt av Gud til å regjere over all annen myndighet. Han elsker menneskene, og vil at alle - det inkluderer deg - skal anerkjenne han som kongenes Konge, og få statsborgerskap i hans herlige rike og oppleve hans omsorg og styrke!